-Link- -Link- -Link- -Link- -Link-


Rendeletek 2022

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§-ában foglaltak alapján az önkormányzat által alkotott rendeletet az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az alábbiakban tekinthetőek meg Legyesbénye Község Önkormányzat hatályos  rendeletei.
Rendeletszám Leírás Letöltés melléklet(ek)
1 2022.(II.4.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 5/2019.(V.16) rendelet módosításáról 
-Link-
2 2022.(II.24.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete a köztisztviselői törvény végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályokról 
-Link-
3 2022.(II.24.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 
-Link-
4 2022.(II.24.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről 
-Link-
5 2022.(II.24.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
-Link-
6 2022.(II.24.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról -Link- -Link-
7 2022.(II.24.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7 2022. VI. 16. önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjról -Link-
8 2022. (VII. 29.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
-Link-
9/2022. (VIII. 26.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
10/2022. (X. 28.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2022. (X. 28.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2022. (XI. 25.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
13/2022.(XI.25.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat működéséről 
-Link- -Link- -Link- -Link- -Link-

TÁJÉKOZTATÓ

Kutak fenntartási és üzemeltetési engedélyezéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az engedély nélkül létesített – ásott és fúrt - kutak tulajdonosainak 2023. december 31-ig lehet kérelmezni a tulajdonukban álló kút fennmaradási engedélyezési eljárását.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezik a kutak bejelentéséhez kapcsolódó határidőről. A rendelkezés értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a módosítás hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.

Az engedélyezés alá vont kútnak a következő feltételeknek kell megfelelni:

A települési önkormányzat jegyzőjének  fennmaradási engedélye szükséges az olyan ásott és fúrt kúthoz, amely kút együttesen teljesíti az alábbi feltételeket:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a területileg  illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró ásott kút van:

 • Kérelmező által kitöltött, aláírt nyomtatvány
 • Helyszínrajz (saját kézi) a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)
 • Fotó ( min. 2 db)

Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró fúrt kút van:

 • Kérelmező és kútfúró  által közösen kitöltött, aláírt nyomtatvány
 • Helyszínrajz (saját kézi) a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)
 • Fotó ( min. 2 db)
 • Kútfúró oklevelének/ bizonyítványának másolata

(végzettsége megfelel a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet

13.§ (2) bekezdésében foglaltaknak)

Illetékek, Díjak

Az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Az eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik. A kutak dokumentálása és felmérése, a törvényben előírt jogosultsággal végezhető.

Aki legkésőbb 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-jétől vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. A bírság 1 000 000 forintig terjedhet, a természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány kitöltése szükséges, amely a Legyesbénye Község Önkormányzati Hivatalnál szerezhető be, vagy letölthető az alábbi linkeken keresztül:

Kút fennmaradási / létesítése iránti kérelem

Vonatkozó jogszabályok:


a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízügyi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet

Legyesbénye, 2023. március 10.

                                                                  Barta Csilla

                                                                 jegyző