Rendeletek 2021

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§-ában foglaltak alapján az önkormányzat által alkotott rendeletet az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az alábbiakban tekinthetőek meg Legyesbénye Község Önkormányzat hatályos  rendeletei.
Rendeletszám Leírás Letöltés melléklet(ek)
1 2021.(I.6.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(I.6.) rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról -Link-
2 2021.(I.6.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(I.6.) Kt. határozata a munkahelyi étkezés és vendégétkezés térítési díjainak megállapításáról -Link-
3/201. (III. 1.) LEGYESBÉNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2021. (III.1.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 
4 2021.(III.1.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról -Link-
5 2021(III.1.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő- testületének 5/2021(III.1.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 2/2015(II.25.) rendelet módosításáról -Link-
6 2021(IV.14.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 2021. (IV. 14.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól és díjáról -Link-
7 2021 (V.26.) Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 32020. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításról -Link-
8 2021 (V.26.) Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról -Link-
9 2021 (VI. 30.) Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9 2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 32021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról -Link-
10 2021 (VII. 22.) Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete szociális és gyermekvédelmi ellátásokról -Link-
11 2021 (VII. 22.) Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 112021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjról szóló 22019(II.25.) önkormányzati rendelet mó -Link-
12 2021 (VII. 22.) Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12 2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzat -Link-
13 / 2021. ( X. 1.)   Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő - testületének 13/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete a 2021. évi szociális célú tüzelő anyag juttatásról
14/2021. (X.27.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X.27.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018(II.28.) rendelet módosításáról 
15/2021. (X.27.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X.27.) önkormányzati rendelete a 2021. évi szociális célú tüzelő anyag juttatásról szóló 13/2021.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
16/2021. (XI. 30.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
17/2021.  (XI. 30.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 2/2017. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
18/2021. (XII. 18.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a 2021. évi szociális célú tüzelő anyag juttatásról szóló 13/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
-Link-

TÁJÉKOZTATÓ

Kutak fenntartási és üzemeltetési engedélyezéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az engedély nélkül létesített – ásott és fúrt - kutak tulajdonosainak 2023. december 31-ig lehet kérelmezni a tulajdonukban álló kút fennmaradási engedélyezési eljárását.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezik a kutak bejelentéséhez kapcsolódó határidőről. A rendelkezés értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a módosítás hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.

Az engedélyezés alá vont kútnak a következő feltételeknek kell megfelelni:

A települési önkormányzat jegyzőjének  fennmaradási engedélye szükséges az olyan ásott és fúrt kúthoz, amely kút együttesen teljesíti az alábbi feltételeket:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a területileg  illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró ásott kút van:

 • Kérelmező által kitöltött, aláírt nyomtatvány
 • Helyszínrajz (saját kézi) a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)
 • Fotó ( min. 2 db)

Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró fúrt kút van:

 • Kérelmező és kútfúró  által közösen kitöltött, aláírt nyomtatvány
 • Helyszínrajz (saját kézi) a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)
 • Fotó ( min. 2 db)
 • Kútfúró oklevelének/ bizonyítványának másolata

(végzettsége megfelel a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet

13.§ (2) bekezdésében foglaltaknak)

Illetékek, Díjak

Az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Az eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik. A kutak dokumentálása és felmérése, a törvényben előírt jogosultsággal végezhető.

Aki legkésőbb 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-jétől vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. A bírság 1 000 000 forintig terjedhet, a természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány kitöltése szükséges, amely a Legyesbénye Község Önkormányzati Hivatalnál szerezhető be, vagy letölthető az alábbi linkeken keresztül:

Kút fennmaradási / létesítése iránti kérelem

Vonatkozó jogszabályok:


a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízügyi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet

Legyesbénye, 2023. március 10.

                                                                  Barta Csilla

                                                                 jegyző