Rendeletek 2020

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§-ában foglaltak alapján az önkormányzat által alkotott rendeletet az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az alábbiakban tekinthetőek meg Legyesbénye Község Önkormányzat hatályos  rendeletei.
Rendeletszám Leírás Letöltés melléklet(ek)
1 2020. (I.31.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete a köztisztviselői törvény végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályokról -Link-
2 2020. (II.28.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról -Link-
3 2020. (III.16.) LEGYESBÉNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről -Link-
4 2020. (III.13.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról -Link-
5 2020.(III.31.) Legyesbénye Község Önkormányzat Polgármesterének 5/2020.(III.31.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. -Link-
6 2020.(IV.14.) Legyesbénye Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2020.(IV.14.) rendelete a vészhelyzet kihirdetését követően Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselőtestülete által alkotott 3/2020.(III.16.) önkormányzati rendelet megerősítéséről -Link-
7 2020.(IV.14.) Legyesbénye Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2020.(IV.14.) rendelete a vészhelyzet kihirdetését követően Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselőtestülete által alkotott 4/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet megerősítéséről -Link-
8 2020. (VI.15.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (VI.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról -Link-
9 2020 (VI.15.) Legyesbénye Község Önkormányzata Polgármesterének 9/2020(VI.15.) önkormányzati rendelete a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról -Link-
10 2020.(IX.18.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020.(IX.18.) rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról -Link-
11 2020. (IX.18.) LEGYESBÉNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 11/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) rendelet módosításáról -Link-
12 2020. (X.1.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (X.1.) önkormányzati rendelete a 2020. évi szociális célú tüzelő anyag juttatásról -Link-
13 2020(XII.14.) 2020 - Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13 2020(XII.14.) rendelete ​a 2020. évi szociális célú tüzelő anyag juttatásról szóló 12 2020(X.1.) önkormányzati rendelet módosítás -Link-
14 2020. (XII.14.) Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 10/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról -Link-

TÁJÉKOZTATÓ

Kutak fenntartási és üzemeltetési engedélyezéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az engedély nélkül létesített – ásott és fúrt - kutak tulajdonosainak 2023. december 31-ig lehet kérelmezni a tulajdonukban álló kút fennmaradási engedélyezési eljárását.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezik a kutak bejelentéséhez kapcsolódó határidőről. A rendelkezés értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a módosítás hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.

Az engedélyezés alá vont kútnak a következő feltételeknek kell megfelelni:

A települési önkormányzat jegyzőjének  fennmaradási engedélye szükséges az olyan ásott és fúrt kúthoz, amely kút együttesen teljesíti az alábbi feltételeket:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a területileg  illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró ásott kút van:

 • Kérelmező által kitöltött, aláírt nyomtatvány
 • Helyszínrajz (saját kézi) a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)
 • Fotó ( min. 2 db)

Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró fúrt kút van:

 • Kérelmező és kútfúró  által közösen kitöltött, aláírt nyomtatvány
 • Helyszínrajz (saját kézi) a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)
 • Fotó ( min. 2 db)
 • Kútfúró oklevelének/ bizonyítványának másolata

(végzettsége megfelel a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet

13.§ (2) bekezdésében foglaltaknak)

Illetékek, Díjak

Az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Az eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik. A kutak dokumentálása és felmérése, a törvényben előírt jogosultsággal végezhető.

Aki legkésőbb 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-jétől vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. A bírság 1 000 000 forintig terjedhet, a természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány kitöltése szükséges, amely a Legyesbénye Község Önkormányzati Hivatalnál szerezhető be, vagy letölthető az alábbi linkeken keresztül:

Kút fennmaradási / létesítése iránti kérelem

Vonatkozó jogszabályok:


a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízügyi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet

Legyesbénye, 2023. március 10.

                                                                  Barta Csilla

                                                                 jegyző