Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (II.15.) Kt. határozata A 2021. évi közbeszerzési tervéről
Legyesbénye Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint   fogadja el.
Határidő: Azonnal
 Felelős: Lengyelné Bús Zita polgármester
Barta Csilla jegyző
 Lengyelné Bús Zita
polgármester
Letöltés

A teljes dokumentum itt letölthető