Rendeletek 2017

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§-ában foglaltak alapján az önkormányzat által alkotott rendeletet az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az alábbiakban tekinthetőek meg Legyesbénye Község Önkormányzat hatályos  rendeletei.
Rendeletszám Leírás Letöltés melléklet(ek)
1/2017. (II.15.) LEGYESBÉNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
-Link- melléklet
2/2017.(III.17.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017.(III.17.) önkormányzati rendelete Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól -Link-
3/2017. (V.30.) LEGYESBÉNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
-Link- melléklet
4/2017.(VI.9.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017.(VI.9.) önkormányzati rendelete a közkifolyók használatának rendjéről
-Link-
5/2017. (VI.9.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (VI.9.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről
-Link-
6/2017. (VIII.29.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
-Link-
7/2017. (VIII.31.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról -Link-
8/2017. (X.19.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról -Link-
9/2017. (X.19.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (X.19.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelő anyag juttatásáról -Link- melléklet
10/2017.(XI.8.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.(XI.8.) önkormányzati rendelete A Legyesbénye Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat – HÉSZ - területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 6/2007.(VIII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról -Link-
11/2017.(XII.01.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(XII.01.) rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról -Link- melléklet
12/2017.(XII.29.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről -Link- 1 melléklet
2 melléklet
3 melléklet
13/2017.(XII.29.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról. -Link-

TÁJÉKOZTATÓ

Kutak fenntartási és üzemeltetési engedélyezéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az engedély nélkül létesített – ásott és fúrt - kutak tulajdonosainak 2023. december 31-ig lehet kérelmezni a tulajdonukban álló kút fennmaradási engedélyezési eljárását.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezik a kutak bejelentéséhez kapcsolódó határidőről. A rendelkezés értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a módosítás hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.

Az engedélyezés alá vont kútnak a következő feltételeknek kell megfelelni:

A települési önkormányzat jegyzőjének  fennmaradási engedélye szükséges az olyan ásott és fúrt kúthoz, amely kút együttesen teljesíti az alábbi feltételeket:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a területileg  illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró ásott kút van:

 • Kérelmező által kitöltött, aláírt nyomtatvány
 • Helyszínrajz (saját kézi) a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)
 • Fotó ( min. 2 db)

Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró fúrt kút van:

 • Kérelmező és kútfúró  által közösen kitöltött, aláírt nyomtatvány
 • Helyszínrajz (saját kézi) a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)
 • Fotó ( min. 2 db)
 • Kútfúró oklevelének/ bizonyítványának másolata

(végzettsége megfelel a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet

13.§ (2) bekezdésében foglaltaknak)

Illetékek, Díjak

Az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Az eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik. A kutak dokumentálása és felmérése, a törvényben előírt jogosultsággal végezhető.

Aki legkésőbb 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-jétől vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. A bírság 1 000 000 forintig terjedhet, a természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány kitöltése szükséges, amely a Legyesbénye Község Önkormányzati Hivatalnál szerezhető be, vagy letölthető az alábbi linkeken keresztül:

Kút fennmaradási / létesítése iránti kérelem

Vonatkozó jogszabályok:


a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízügyi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet

Legyesbénye, 2023. március 10.

                                                                  Barta Csilla

                                                                 jegyző