Rendeletek 2016

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§-ában foglaltak alapján az önkormányzat által alkotott rendeletet az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az alábbiakban tekinthetőek meg Legyesbénye Község Önkormányzat hatályos  rendeletei.
Rendeletszám Leírás Letöltés melléklet(ek)
1/2016. (III.10.) LEGYESBÉNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2016. (III.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
-Link- melléklet
2/2016. (III.31.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról -Link-
3/2016. (IV.14.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (IV.14.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról -Link-
4/2016. (V.24.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: -Link- melléklet
5/2016. (V.24.) LEGYESBÉNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
-Link- melléklet
6/2016. (VII.5.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (VII.5.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XII.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról -Link-
7/2016. (VII.5.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (VII.5.) önkormányzati rendelete a helyi védelem alá tartozó épületekről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről -Link-
8/2016.(IX.30.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról -Link-
9/2016. (XII.15.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásáról -Link- melléklet
10/2016. (XII.22.) Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról -Link- melléklet

TÁJÉKOZTATÓ

Kutak fenntartási és üzemeltetési engedélyezéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az engedély nélkül létesített – ásott és fúrt - kutak tulajdonosainak 2023. december 31-ig lehet kérelmezni a tulajdonukban álló kút fennmaradási engedélyezési eljárását.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezik a kutak bejelentéséhez kapcsolódó határidőről. A rendelkezés értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a módosítás hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.

Az engedélyezés alá vont kútnak a következő feltételeknek kell megfelelni:

A települési önkormányzat jegyzőjének  fennmaradási engedélye szükséges az olyan ásott és fúrt kúthoz, amely kút együttesen teljesíti az alábbi feltételeket:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a területileg  illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró ásott kút van:

 • Kérelmező által kitöltött, aláírt nyomtatvány
 • Helyszínrajz (saját kézi) a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)
 • Fotó ( min. 2 db)

Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró fúrt kút van:

 • Kérelmező és kútfúró  által közösen kitöltött, aláírt nyomtatvány
 • Helyszínrajz (saját kézi) a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)
 • Fotó ( min. 2 db)
 • Kútfúró oklevelének/ bizonyítványának másolata

(végzettsége megfelel a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet

13.§ (2) bekezdésében foglaltaknak)

Illetékek, Díjak

Az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Az eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik. A kutak dokumentálása és felmérése, a törvényben előírt jogosultsággal végezhető.

Aki legkésőbb 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-jétől vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. A bírság 1 000 000 forintig terjedhet, a természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány kitöltése szükséges, amely a Legyesbénye Község Önkormányzati Hivatalnál szerezhető be, vagy letölthető az alábbi linkeken keresztül:

Kút fennmaradási / létesítése iránti kérelem

Vonatkozó jogszabályok:


a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízügyi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet

Legyesbénye, 2023. március 10.

                                                                  Barta Csilla

                                                                 jegyző