Felhívás

Településünkön 2016. április 1-én hatályba lépett a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet, melynek 17.§-a taglalja a gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodási díjfizetés alóli mentességére vonatkozó lehetőségeket.

A gazdálkodó szervezetek részére, kérelmükre kiállított jegyzői igazolás alapján megadott mentesség minden év december 31-ig tart.

A következő évre vonatkozóan a rendelet 17. § (5) szerint: „A kiállított igazolást a gazdálkodó szervezet az érvényesítés évét megelőző év december 1. illetve december 31. napja között kell, hogy benyújtsa igazolható módon a közszolgáltató felé.”

Fentiek alapján  felhívom a figyelmet, hogy  a hulladékgazdálkodási díjmentesség iránti kérelmet – a jegyző által kiállított igazolás alapján – a megadott határidőn belül újból be kell nyújtania a szolgáltató felé!

Scroll to Top