Felhívás

Településünkön 2016. április 1-én hatályba lépett a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet, melynek 17.§-a taglalja a gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodási díjfizetés alóli mentességére vonatkozó lehetőségeket. A gazdálkodó szervezetek részére, kérelmükre kiállított jegyzői igazolás alapján megadott mentesség minden év december 31-ig tart. A következő évre vonatkozóan a rendelet 17. § (5) szerint: „A kiállított igazolást a …

Felhívás Read More »