TÁJÉKOZTATÓ

a 2019. október 13-án megtartásra kerülő helyi önkormányzati választásokról. 

A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára, vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati választásokat. 

A helyi választási irodák feladata a választópolgárok, jelöltek, jelölő szervezetek tájékoztatása.

Bekecs és Legyesbénye települések egy Helyi Választási Irodához tartoznak, azonban a települések választópolgárai külön választanak polgármestert és képviselő-testületet.

Bekecs településen a szavazókörök száma 2 db.

Legyesbénye településen a szavazókörök száma 1 db.

A szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről a választókat a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatta a  2019. augusztus 23. napjáig.  


Az önkormányzati választáson a választópolgárok a lakóhelyük szerinti településen szavazhatnak. Aki lakóhelye mellett tartózkodási hellyel is rendelkezik választhat, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti településen szeretné ezt megtenni. Tartózkodási helyen csak abban az esetben választhat, ha oda legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentkezett és annak érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart, továbbá átjelentkezési kérelmet nyújt be legkésőbb október 9-én 16.00 óráig a helyi választási irodához, papír alapon vagy on-line. 

A jelölt ajánlás időszaka elkezdődött.

Az ajánlással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók: 

Jelöltet ajánlani csak a választási iroda által kiadott sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet.

 2019. augusztus 24.-étől igényelhetnek ajánlóívet a polgármester jelöltek és a képviselő jelöltek. 

Az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon, hivatali időben van lehetőség a 
Helyi Választási Irodánál melynek címe:Bekecs, Honvéd utca 54.

Legyesbénye, Rákóczi u. 82. 

Ajánlóívet a jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a területi választási bizottság/Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igénylés bejelentésére formanyomtatvány szolgál melyet a választási irodában lehet beszerezni illetve a www.valasztas.hu honlapon lehet letölteni. 

Az igénylés bejelentésével egyidejűleg az ajánlóívek  átadásra kerülnek. Az ajánlóívekről másolatot készíteni tilos, azokat 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell visszaadni hiánytalanul. Azokat az ajánlóíveket is vissza kell szolgáltatni amelyek nem tartalmaznak ajánlást. 

A jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba  vételre illetékes helyi választási bizottságnál. A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások számát. 

Bekecs településen a polgármester jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma 62 db. 
                                  
 a képviselő jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma 21 db.

Legyesbénye településen a polgármester jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma 37 db.  
                                
 a képviselő jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma 13 db.

A polgármesterjelölt és az egyéni listás jelölt bejelentésére az E/2 jelű formanyomtatvány szolgál, melyet szintén a helyi választási irodánál lehet beszerezni, illetve a www.valasztas.hu honlapról lehet letölteni.

Amennyiben a bejelentés jogszabályi feltételei megvannak, az ajánlások ellenőrzését követően a helyi választási bizottság legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon nyilvántartásba veszi a jelöltet.

  A választási kampány augusztus 24. napjától kezdődően október 13. napjáig a szavazás befejezéséig tart.

 A választási kampánnyal kapcsolatosan a választási eljárásról szóló törvény tartalmaz rendelkezéseket a 144. §-ában. 

A választással kapcsolatos minden hiteles információ megtalálható a www.valasztas.hu internetes portálon, az érdeklődők itt tájékozódhatnak. 

Bekecs, 2019. augusztus 26.

Bodnár Jánosné s.

kHVI Vezető

Scroll to Top