Új koronavírus által okozott megbetegedések megelőzése

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL


Új koronavírus által okozott megbetegedések megelőzése
2021. február 17.
Az új koronavírus okozta megbetegedések (COVID-19) megelőzése érdekében az Országos Tisztifőorvos, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott higiénés, óvó-védő és lakossági magatartási szabályok fokozott és ellenőrzött betartása, betartatása kiemelt fontosságú.


A koronavírusok embert és számos állatfajt képesek megbetegíteni, jellemzően madarakat és emlősöket. A koronavírus-fertőzések okozta megbetegedések változó súlyosságúak lehetnek, a hétköznapi náthától a súlyosabb légúti megbetegedésekig. Jelenlegi tudásunk szerint az emberről emberre való terjedés csak szoros kapcsolat esetén fordul elő. A koronavírusok jellemzően cseppfertőzéssel és a fertőzött váladékokkal történő direkt vagy indirekt kontaktussal terjednek.


Az új koronavírus fertőzés tünetei nagyon hasonlóak az influenza tüneteihez. A megbetegedés jellemzően lázzal, köhögéssel, fáradékonysággal, étvágytalansággal, légszomjjal, izomfájdalommal jár. Egyéb nem specifikus tünetek a torokfájás, orrdugulás, fejfájás, hasmenés, hányinger vagy hányás. A légúti tüneteket megelőzően fellépő, szagérzékelés elvesztéséről/zavaráról és ízérzékelés elvesztéséről/zavaráról is beszámoltak. Emellett további tünet lehet a hidegrázás, kötőhártyagyulladás.


Lappangási idő: a jelenlegi adatok szerint általában 5-6 nap (1-14 nap).
A fertőzőképesség tartama: új koronavírussal történő fertőződés esetén légúti mintákból a tünetek megjelenését megelőző 1-2 napban kimutatható a vírus, a beteg a tünetek megjelenése előtti 48 órában fertőző lehet. Enyhe megbetegedés esetében 8 napig, kórházi megbetegedések esetén körülbelül 3 hétig történik a vírusürítés.

– Rendkívül fontos a higiéniai szabályok betartása, étkezés, illemhely használat előtt, után, zsebkendő használat, közlekedés, vásárlás után. Hazaérkezéskor alaposan mossunk kezet, ne nyúljunk az arcunkhoz, szemünkhöz, zsebkendőbe tüsszentsünk, köhögjünk.
– Javasolt a fertőtlenítő hatású készítmények használta.

– A tömegközlekedési eszközön, valamint az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) kell viselni.

– Légúti tünetek jelentkezésekor otthon kell maradni, sem munkahelyre, sem egyéb közösségbe nem javasolt menni.

Javasolt, hogy a családi összejöveteleken való részvételt követően, az eseménytől számított 10 napig egészségi állapotukat fokozott figyelemmel kísérjék. Amennyiben valakinél légúti megbetegedés kezdődik háziorvost, kezelőorvost kell felhívni és tájékoztatni tünetekről és az elmúlt 10 napban történt utazás, családi események pontos időpontjáról, helyszíneiről.
Népegészségügyi Főosztály 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. Telefon: (36-46) 354 611 Fax: (36-46) 358 060 email: nepegeszsegugy@borsod.gov.hu;

A megbetegedés megelőzését elősegítheti a személyi higiéné alább felsorolt szabályainak betartása:
– Kerülje a szoros érintkezést, és tartsa be az általános személyi higiénés szabályokat, különös tekintettel a kézmosásra, és a köhögés-tüsszentés etikettre.

– Köhögéskor, tüsszentéskor tartson zsebkendőt a szája-, orra elé!

– Használat után a zsebkendőt dobja a szemétgyűjtőbe!

– Gyakran mosson kezet meleg szappanos vízzel, használhat alkohol tartalmú kézfertőtlenítőt is!

– Kerülje az egyébként szokásos üdvözlési formákat (kézfogás, puszi)!

– Lehetőség szerint kerülje a betegekkel való kontaktust!

– Rendszeresen tisztítsa a gyakran használt tárgyakat (asztal, számítógép- billentyűzet)!

– Kerülje a zsúfolt, zárt helyeket!

– Zárt terekben gondoskodjon az alapos szellőztetésről!


A munkahelyek működőképességének megőrzése, az új koronavírus fertőzés munkahelyi megjelenése, elterjedése megelőzése érdekében a munkakörnyezetben fertőtlenítő takarítás és az alábbi szabályok fokozott betartása javasolt:
– minden munkatárs a feladatleírásában, munkaköri leírásában meghatározott munkáját külső
munkavégzés kivételével lehetőség szerint saját irodájában, munkavégzési helyén teljesítse,

– a belső kapcsolattartás elsődlegesen telefonon történjen,

– amennyiben a belső kapcsolattartás személyes konzultációt igényel, egyrészt figyelmet kell fordítani a 1,5 méteres távolságtartásra, másrészt időtartama minimalizálására (5 perc),

– hosszabb személyes belső kapcsolattartás esetén indokolt a maszkhasználat,

– az ugyanazon irodában, munkavégzési helyén dolgozó munkatársaknak fokozott figyelmet kell fordítani a távolságtartásra, szellőztetésre, egyéb higiénés szabályok betartására, előnyben kell részesíteni a maszkhasználatot,

– a munkavégzés megszakítása (étkezés, egyéb munkaközi szünetek) során kerülni kell a szűk, zárt térben történő együtt tartózkodást, figyelmet kell fordítani a 1,5 méteres távolságtartásra, másrészt időtartama minimalizálására (15 perc).

Rendkívül fontos a higiéniai szabályok betartása, étkezés, illemhely használat előtt, után, zsebkendő használat, közlekedés, vásárlás után, hazaérkezéskor alaposan mossunk kezet, ne nyúljunk az arcunkhoz, szemünkhöz, zsebkendőbe tüsszentsünk, köhögjünk. Javasolt a fertőtlenítő hatású készítmények használata. Légúti tünetek jelentkezésekor otthon kell maradni, sem munkahelyre, sem egyéb közösségbe nem javasolt menni.

Amennyiben a háziorvos, kezelőorvos az Eljárásrendben meghatározott szabályok alapján az új koronavírus okozta gyanút felveti, a beteget el kell különíteni. A beteggel szoros kapcsolatban lévő tünetmentes kontaktokat otthonukban, szálláshelyükön el kell különíteni 10 napra. A járványügyi vizsgálatot a megbetegedés helye szerint illetékes kormányhivatal népegészségügyi szakemberei folytatják le.

Az új koronavírusról, a higiénés szabályokra vonatkozó ajánlásokról folyamatosan frissülő információk elérhetők: www.koronavirus.gov.hu https://www.nnk.gov.hu

Miskolc, 2021. február 17.

TÁJÉKOZTATÓ

Kutak fenntartási és üzemeltetési engedélyezéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az engedély nélkül létesített – ásott és fúrt - kutak tulajdonosainak 2023. december 31-ig lehet kérelmezni a tulajdonukban álló kút fennmaradási engedélyezési eljárását.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezik a kutak bejelentéséhez kapcsolódó határidőről. A rendelkezés értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a módosítás hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezés iránti kérelmét 2023. december 31-ig előterjeszti.

Az engedélyezés alá vont kútnak a következő feltételeknek kell megfelelni:

A települési önkormányzat jegyzőjének  fennmaradási engedélye szükséges az olyan ásott és fúrt kúthoz, amely kút együttesen teljesíti az alábbi feltételeket:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a területileg  illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró ásott kút van:

 • Kérelmező által kitöltött, aláírt nyomtatvány
 • Helyszínrajz (saját kézi) a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)
 • Fotó ( min. 2 db)

Ha Önnek az ingatlanán a fentiekben foglalt feltételekkel bíró fúrt kút van:

 • Kérelmező és kútfúró  által közösen kitöltött, aláírt nyomtatvány
 • Helyszínrajz (saját kézi) a kút helyét bejelölve, méretezve (telekhatártól)
 • Fotó ( min. 2 db)
 • Kútfúró oklevelének/ bizonyítványának másolata

(végzettsége megfelel a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet

13.§ (2) bekezdésében foglaltaknak)

Illetékek, Díjak

Az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Az eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik. A kutak dokumentálása és felmérése, a törvényben előírt jogosultsággal végezhető.

Aki legkésőbb 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-jétől vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. A bírság 1 000 000 forintig terjedhet, a természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány kitöltése szükséges, amely a Legyesbénye Község Önkormányzati Hivatalnál szerezhető be, vagy letölthető az alábbi linkeken keresztül:

Kút fennmaradási / létesítése iránti kérelem

Vonatkozó jogszabályok:


a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a vízügyi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet

Legyesbénye, 2023. március 10.

                                                                  Barta Csilla

                                                                 jegyző