FELHÍVÁS a Legyesbényei Óvodába történő beiratkozásra

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre történő óvodai beiratkozásokra az Emberi Erőforrások Minisztere 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata és az intézményvezető döntése alapján az alábbi időpontokban kerül sor:

2021. április 20.  és  2021. május 7. napja között    8.00 órától 16.00 óráig

1. A járványügyi előírásoknak megfelelően a szülő / törvényes képviselő személyesen is beírathatja gyermekét az intézménybe

2. Lehetőséget biztosítunk az elektronikus úton történő beiratkozásra is a következő email címen:     ovilegyesbenye@gmail.com 

Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.
  • Felvételt biztosítunk a 2,5 éves gyermekek részére is

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, születési anyakönyvi kivonat és lakcímét igazoló hatósági igazolvány.
  • a gyermek társadalom- biztosítási azonosítója (TAJ-kártya)
  • a szülő nevére kiállított személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolvány
  • nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
  • a gyermek egészségügyi állapotát, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.)

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében.

További információkat a következő elérhetőségen tudunk adni: 0647-368 222

Legyesbénye, 2021.03 19.                                                Domán Miklósné 

                                                                                           intézményvezető

Kedves Szülők! 

A 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében a 2021/2022-es nevelési évre történő beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban a szülőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat. Utóbbi esetben a szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani!

Scroll to Top