Meghívó

 M e g h í v ó

Értesítem, hogy Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. április 18. napján (csütörtök) 15:30 órától tartja soros testületi ülését, az Önkormányzat Tanácskozó termében (Legyesbénye, Rákóczi út 82.) melyre tisztelettel meghívom.

1. / Jelentés a 2023. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól.

Előterjesztő: Barta Csilla jegyző

2./ Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására. (Előirányzat módosítások)

Előterjesztő: Lengyelné Dr. Bús Zita polgármester

3./ Javaslat Legyesbénye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadási rendeletének elfogadására.

Előterjesztő: Lengyelné Dr. Bús Zita polgármester

4./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

Előterjesztő: Barta Csilla jegyző

5./ Tájékoztató a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat által ellátott feladatokról.

Előterjesztő:  Barta Csilla jegyző, Vörös Adrienn családgondozó

Legyesbénye, 2024. április 12.

                                                                                                Lengyelné Dr. Bús Zita sk.

                                                                                                          polgármester

Scroll to Top