Tájékoztató háztartási támogatásról

Tisztelt Legyesbényei Lakos!

Legyesbénye Község Önkormányzata települési háztartási támogatást szeretne nyújtani Legyesbényén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező háztartások részére.

Jogszabályváltozás miatt ehhez szükséges egy kérelem kitöltése és a háztartás jövedelmi helyzetére vonatkozóan a családban lakók (egyedülálló esetében csak a saját jövedelem) jövedelméről szóló igazolás (zöld színű Nyugdíjigazolás vagy jövedelemigazolás, stb.) másolata.

A támogatást az a személy kaphatja meg, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében leírtakat, mely az öregségi nyugdíj mindenkori összegének hétszerese, tehát 199.500.-Ft.

Kérem a Tisztelt Lakost, hogy a kérelmet kitöltve a kért jövedelemigazolásokkal együtt szíveskedjen visszajuttatni a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal Legyesbényei Kirendeltségére ( 3904 Legyesbénye, Rákóczi út 82.) 2023. november 30. napjáig feldolgozás céljából, melyről majd határozatot kap.

Tájékoztatom, amennyiben igényli Vörös Adrienn családgondozó a kérelem kitöltésében segítségére lesz.

A családgondozó elérhetősége: keddi napon 8:00 – 12:00 óra között a Községi Könyvtárban tartózkodik, elérhetősége telefon:568-057

Köszönöm együttműködését és megértését, jó erőt, egészséget kívánok!

Legyesbénye, 2023. november 2.

                                                                                                         Lengyelné Bús Zita sk.

                                                                                                               polgármester

Scroll to Top