Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

a szociális célú barna kőszén juttatásról

Legyesbénye Község Önkormányzata térítésmentesen szociális barna kőszenet biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek,

  • aki Legyesbénye községben bejelentett lakóhelyén, tartózkodási helyén életvitelszerűen él,
  • ez irányú kérelmét az Önkormányzati Hivatalba benyújtotta,
  • akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 128.250,- Ft-ot, egyedül élő esetén 142.500,- Ft-ot, és
  • széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

Jogosultság szempontjából előnyt élveznek azok a szociálisan rászorult személyek akik,

  • aktív korúak ellátásában,
  • időskorúak járadékában,
  • települési támogatásban különösen települési lakásfenntartási támogatásban részesülnek, valamint
  • az a család, amely a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelnek.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.

A kérelem formanyomtatványa letölthető a honlapról (www.legyesbenye.hu) vagy beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban (3904 Legyesbénye, Rákóczi út 82.)

A kérelem benyújtására 2023. augusztus 15. napjáig van lehetőség.

A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított kiegészítő támogatás. A forrás kimerülését követően – illetve a határidő letelte után – benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek.

Leave a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Scroll to Top