Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ a szociális célú barna kőszén juttatásról Legyesbénye Község Önkormányzata térítésmentesen szociális barna kőszenet biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, aki Legyesbénye községben bejelentett lakóhelyén, tartózkodási helyén életvitelszerűen él, ez irányú kérelmét az Önkormányzati Hivatalba benyújtotta, akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 128.250,- Ft-ot, egyedül élő esetén 142.500,- …

Tájékoztató Read More »