2022

Pályázat

Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Legyesbényei Óvoda és Konyha  intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezető megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2022. szeptember 1. napjától 2027. július …

Pályázat Read More »

PARLAGFŰMENTESÍTÉS

Fentieken túl az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”. Június 30-ával lejár a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően belterületen …

PARLAGFŰMENTESÍTÉS Read More »

Felhívás

Saját tulajdonú ingatlanok és ingatlanok előtt található közterületi rész ápolási munkáinak elvégzésére Tisztelt ingatlan tulajdonos! Legyesbénye Község Önkormányzata felhívja a település lakosságának figyelmét s egyben kéri, hogy az általuk lakott ingatlan és az ingatlan előtti közterület folyamatos rendben- és tisztántartásáról, a zöldterületek kaszálásáról, fűnyírásáról, gyomtalanításáról – lehetőség- és igény szerinti virágosításáról – legyenek szívesek gondoskodni. …

Felhívás Read More »

Scroll to Top