Iskolakezdési és óvodáztatási támogatás

Települési rendkívüli iskolakezdési és óvodáztatási támogatás

Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri iskolakezdési és  óvodáztatási támogatás megállapításáról döntött.

A települési rendkívüli iskolakezdési támogatásra kérelmet nyújthat be az a legyesbényei  állandó lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező szülő vagy törvényes képviselő, akik családjukban általános iskolai és középiskolai tanulmányokat folytató gyermeket nevelnek, és az általános iskolás gyermek a Legyesbényei Zalay Andor Általános Iskolában tanul. A kérelemhez mellékelni kell a szülő- gyermek lakcímigazolványának másolatát, annak igazolására, hogy mind a kérelmező, mind a tanuló Legyesbénye településen állandó lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkezik.  

A kérelemhez mellékelni kell munkáltatói igazolást, 16 éven felüli tanulmányokat folytató tanulók esetében az iskolalátogatási igazolást és a szülő- gyermek lakcímigazolványának másolatát, annak igazolására, hogy mind a kérelmező, mind a tanuló Legyesbénye településen állandó lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkezik. 

A települési rendkívüli óvodáztatási támogatásra kérelmet nyújthat be az a legyesbényei  állandó lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező szülő vagy törvényes képviselő, aki óvodás korú gyermeket nevel és a gyermekét a legyesbényei óvodába járatja. A kérelemhez mellékelni kell munkáltatói igazolást, a lakcímigazolvány másolatát, annak igazolására, hogy mind a kérelmező, mind az óvodás gyermek Legyesbénye településen állandó lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkezik.  

A támogatást az a személy kaphatja meg, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében leírtakat, mely az öregségi nyugdíj mindenkori összegének hétszeresét tehát 199.500.-Ft.

A kérelem formanyomtatványa letölthető a honlapról vagy beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban (3904. Legyesbénye, Rákóczi út 82.)

A kérelem benyújtására 2022. szeptember 30. napjáig van lehetőség.

Legyesbénye, 2022. augusztus 1.

                                                                                                       Lengyelné Bús Zita sk.

                                                                                                             polgármester

Scroll to Top