Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (II.15.) Kt. határozata A 2021. évi közbeszerzési tervéről

Legyesbénye Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint   fogadja el.  

Határidő: Azonnal

Felelős: Lengyelné Bús Zita polgármester

             Barta Csilla jegyző

 

                                                                                Lengyelné Bús Zita

                                                                                  polgármester

A teljes dokumentum ITT TÖLTHETŐ LE PDF formátumban.

Melléklet a 17/2021.(II.15.) Kt. határozathoz

Legyesbénye Község Önkormányzata

2021. évi közbeszerzési terve

  A közbeszerzés  Forrása

Irányadó

eljárásrend

CPV kód

  Tervezett

eljárás fajtája

 Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel

összefüggésben

előzetes

tájékoztató

közzétételére?

 

az eljárás

megindításának,

illetve a közbeszerzés

megvalósításának

tervezett időpontja

 szerződés

teljesítésének várható

időpontja vagy a

szerződés időtartama

 
tárgya mennyisége  
I. Árubeszerzés  
                   
II. Építési beruházás  
                   
III. Szolgáltatás megrendelése  
                   

2019 11.29 logo

Magyar Falu Program

magyar falu program logo 1x1

Keresés

Vállalkozások

Bénye-lak


Annabella rendezvényszolgálat