TÁJÉKOZTATÓ a szociális célú barna kőszén juttatásról

Legyesbénye Község Önkormányzata térítésmentesen szociális barna kőszenet biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek,

aki Legyesbénye községben bejelentett lakóhelyén, tartózkodási helyén életvitelszerűen él,

ez irányú kérelmét az Önkormányzati Hivatalba benyújtotta,

akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó havijövedelmenem haladja meg a 99.750,- Ft-ot, egyedül élő esetén 114.000,- Ft-ot, és

széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

Jogosultság szempontjából előnyt élveznek azok a szociálisan rászorult személyek akik,

  • aktív korúak ellátásában,

  • időskorúak járadékában, 

  • települési támogatásban különösen települési lakásfenntartási támogatásban részesülnek, valamint 

  • az a család, amely a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelnek.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.

A kérelem formanyomtatványa letölthetőa honlapról (www.legyesbenye.hu) vagy beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban (3904 Legyesbénye, Rákóczi út 82.)

A kérelem benyújtására 2020. december 15. napjáig van lehetőség. 

A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított kiegészítő támogatás. A forrás kimerülését követően – illetve a határidő letelte után - benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek. 

Letölthető kérelem

2019 11.29 logo

Magyar Falu Program

magyar falu program logo 1x1

Keresés

Vállalkozások

Bénye-lak


Annabella rendezvényszolgálat