Települési rendkívüli iskolakezdési és óvodáztatási támogatás

Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5.000,-Ft/tanuló/ óvodás egyszeri iskolakezdési/ óvodáztatási támogatás megállapításáról döntött.

A települési rendkívüli iskolakezdési támogatásra kérelmet nyújthat beaz a legyesbényei állandó lakóhellyel rendelkező szülő vagy törvényes képviselő, akik családjukban általános iskolai tanulmányokat folytató gyermeket nevelnek, ésaz általános iskolás gyermek a Legyesbényei Általános Iskolában tanul. A kérelemhez mellékelni kell a szülő- gyermek lakcímigazolványának másolatát, annak igazolására, hogy mind a kérelmező, mind a tanuló Legyesbénye településen állandó lakóhellyel rendelkezik.  

 

A települési rendkívüli iskolakezdési támogatásra kérelmet nyújthat beaz a legyesbényei állandó lakóhellyel rendelkező szülő vagy törvényes képviselő, akik családjukban középiskolai nappali oktatásban tanulmányokat folytató gyermeket nevelnek. A kérelemhez mellékelni kell 16 éven felüli tanulmányokat folytató tanulók esetében az iskolalátogatási igazolást és a szülő- gyermek lakcímigazolványának másolatát, annak igazolására, hogy mind a kérelmező, mind a tanuló Legyesbénye településen állandó lakóhellyel rendelkezik.  

A települési rendkívüli óvodáztatási támogatásra kérelmet nyújthat be az a legyesbényei  állandó lakóhellyel rendelkező szülő vagy törvényes képviselő, aki óvodás korú gyermekét a legyesbényei óvodába járatja.A kérelemhez mellékelni kell a lakcímigazolvány másolatát, annak igazolására, hogy mind a kérelmező, mind az óvodás gyermek Legyesbénye településen állandó lakóhellyel rendelkezik.   

A kérelem formanyomtatványa letölthető a honlapról vagy beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban (3904. Legyesbénye, Rákóczi út 82.)

A kérelem benyújtására 2020. szeptember 30. napjáig van lehetőség. 

Legyesbénye, 2020. július 22.

                                                                                                       Lengyelné Bús Zita sk.

                                                                                                             polgármester

 

Letölthető kérelmek:

Települési rendkívüli iskoláztatási támogatás kérelem 

Települési rendkívüli óvodáztatási támogatás kérelem

2019 11.29 logo

Magyar Falu Program

magyar falu program logo 1x1

Keresés

Vállalkozások

Bénye-lak


Annabella rendezvényszolgálat