JEGYZŐI PÁLYÁZAT - LEGYESBÉNYE

Bekecs Község Önkormányzata Polgármestere és Legyesbénye Község Önkormányzata Polgármestere
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3903 Bekecs, Honvéd utca 54.

                                                    3904 Legyesbénye, Rákóczi út 82.

Ellátandó feladatok:

A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 81.§-ban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal Legyesbényei Kirendeltségén.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • Főiskola, igazgatásszervező; közigazgatás-szervező alapképzési szakon; jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

 • B kategóriás jogosítvány,

 • Legalább öt év közigazgatási gyakorlat,

 • Közigazgatási szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat,

 • Anyakönyvi szakvizsga megléte,

 • ASP rendszer felhasználó szintű ismerete, 

 • Helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott tartalommal, 

 • végzettséget igazoló okiratok másolata, 

 • szakvizsgát igazoló oklevél másolata, 

 • érvényes hatósági erkö1csi bizonyítvány a Kttv. 42. § alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),

 • a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések megfogalmazása,

 • a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek,

 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat,

 • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 3. napján tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bodnár László polgármester nyújt, a 06-47/368-857/12 -es mellék telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Bekecs Község Polgármestere címére történő megküldésével (3903 Bekecs, Honvéd utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/       /2020 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

 • Személyesen: dr. Bodnár László polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3903 Bekecs, Honvéd utca 54.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn belül benyújtott érvényes pályázatokok után Bekecs és Legyesbénye Polgármestere dönt a kinevezésről. A kinevezéshez a polgármesterek lakosságszám-arányos többségi döntése szükséges. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

2019 11.29 logo

Magyar Falu Program

magyar falu program logo 1x1

Keresés

Vállalkozások

Bénye-lak


Annabella rendezvényszolgálat